Zoeken   
Stressmanagement
  
Elke verandering in onze levensomstandigheden die we niet vanzelfsprekend en routinematig kunnen integreren, veroorzaakt stress.
 
Stressmanagement speelt zich af in het raakvlak tussen een persoon en zijn omgeving. De meeste stress is afkomstig van het bedrijf of de instelling als sociale organisatie en niet zozeer van materiĆ«le factoren. Fysieke stress beperkt zich tot de tijd waarin gewerkt wordt terwijl ernstige mentale stress blijft voortduren, ook na het werk. Voor sommige mensen houdt mentale stress nooit op. 
 
Meritus inMens kan zowel op individueel vlak als op het niveau van een team of de organisatie bijdragen aan het verbeteren van stressmanagement.
 
Voor individuen betekent stressmanagement optimaal en gezond te blijven functioneren onder druk en voor organisaties betekent stressmanagement maximale prestatie en minimaal ziekteverzuim.