Zoeken   
gezond aan de slag

Wie gezond is, werkt met meer energie en plezier. Niet alleen prettig voor de medewerker, ook voor de werkgever. Aan die gezondheid kunnen ze allebei wat doen. De een bijvoorbeeld door gezond te eten en voldoende te bewegen. De ander door te zorgen voor een gezonde werkomgeving. Zo krijg je fitte medewerkers. In een fitte organisatie.

Bovendien kost een zieke medewerker anderhalf tot tweeënhalf keer zoveel als zijn bruto-loonkosten. Het is dan ook noodzakelijk om een gezondheidsbeleid te voeren dat past bij de (verzuim)problematiek in de organisatie.
 
Meritus kan op verschillende manieren een bijdrage leveren aan het bevorderen van het welzijn op het werk. In de rol van verzuimregisseur kan zij de uitvoering van het gezondheidsbeleid, verzuim- en re-integratiebeleid coördineren en het proces van werkhervatting positief beïnvloeden.

Meritus kan tevens uw gezondheidsbeleid  actualiseren en  zorgen voor de implementatie van het beleid, afgestemd op wettelijke eisen en in lijn met het P&O beleid. Dit alles met als doel systematische en aantoonbare beheersing van de personele en materiële (veiligheids-) risico’s tegen acceptabele kosten mogelijk te maken en daarmee aan een veilige en gezonde werkomgeving.
 
Ook als expert op het gebied van stress biedt Meritus een aantal diensten aan waar medewerkers direct gebruik van kunnen maken. Dit kan zowel in het kader van re-integratie plaatsvinden of in het kader van preventie.
Producten zijn stressreductie, E-coaching en het loop-je-fit programma.