Zoeken   

Employability

Gezond, gemotiveerd en deskundig personeel

Het stimuleren van de ontwikkeling en werkcomfort van uw medewerkers heeft veel voordelen. Wanneer de persoonlijke competenties groeien, kan uw organisatie meer kwaliteit bieden aan haar klanten. Uw personeel blijft bovendien goed inzetbaar en beschikt over actuele kennis van hun vak. Een dynamische onderneming wil haar medewerkers bovendien gezond en gemotiveerd houden. Dan spreken we van een employability-beleid.

Meritus is u van dienst met het opstellen van personeelsplannen met individuele wensen voor professionaliteit en werkcomfort. Zo neemt u samen met uw medewerkers verantwoordelijkheid voor blijvende ontwikkeling. Werkgever en werknemer blijven bovendien aantrekkelijk voor elkaar. In een snel veranderende arbeidsmarkt biedt dit flexibiliteit en slagvaardigheid.

Meritus is deskundig en ervaren in de projectmatige ondersteuning van organisaties bij hun personeelsbeleid. Wij beschikken over expertise op het gebied van mobiliteit en doorstroom van personeel. Meritus is op de hoogte van actualiteiten en bewegingen op de arbeidsmarkt en weet hoe functies binnen marktsectoren zich ontwikkelen.

Het werken met mensen en hun persoonlijke wensen vraagt om een tactische aanpak. Daarom streeft Meritus altijd naar maatwerk, korte communicatielijnen en hoge mate van betrokkenheid.