Zoeken   

Functies beschrijven en waarderen

Krachtige basis voor integraal personeelsbeleid

Om uw bedrijfsdoelstellingen te realiseren, moeten uw medewerkers precies weten wat er van hun verwacht wordt en hoe zij een positieve bijdrage kunnen leveren. Vanzelfsprekend verdienen zij een passende waardering voor hun inspanningen. Van uw kant wilt u zicht houden op de beschikbare competenties binnen uw organisatie. Heldere functiebeschrijvingen maken voor iedereen duidelijk wie verantwoordelijk voor is voor welke activiteiten, hoe dit beloond wordt en wat de mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering zijn.

Om een nieuw functiebouwwerk in te richten is specifieke kennis van Personeel & Organisatie nodig. De inventarisatie, analyse, opzet en implementatie zijn vaak een flinke tijdsinvestering naast de gewone werkzaamheden van een afdeling P&O. Meritus beschikt over degelijke knowhow en uitgebreide ervaring om de functiebeschrijvingen adequaat en tactisch voor u uit te voeren.

Meritus werkt op basis van een transparante en doordachte projectaanpak. Wij staan garant voor een kwalitatieve uitvoering. Dat betekent dat wij niet regeren van een afstand, maar persoonlijk uw bedrijf instappen en een relatie aangaan met uw medewerkers en uw doelstellingen. Anita Brockötter is SPO gecertificeerd voor Fuwasys http://www.spo3.nl/register.php. Wij zijn  tevens gespecialiseerd in Hay en Orba.